Vakken

Taal- en communicatiewetenschappen

Een richting voor jou?

We willen in de 3de graad vanaf 2023 – 2024 de nieuwe studierichting Taal- en communicatiewetenschappen aanbieden.
De Vlaamse overheid beslist over de aangevraagde studierichtingen.

Zodra het mogelijk is, vind je hier meer informatie en de nieuwe lessentabellen.terug naar studieaanbod