Laptops, iPads en notebooks

We kiezen bewust voor diverse vormen van technologie en zetten in op mediawijsheid, om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen. Wist je dat we ongeveer 1 toestel per 2 leerlingen hebben? Ideaal om samen te werken!

De flexibele wereld van morgen: nu al in jouw klas

College Hagelstein kiest bewust voor diverse vormen van technologie. We hebben zowel iPads, laptops als notebooks waarmee je in de klas kan werken. Op dit moment beschikken we over ongeveer 1 toestel per 2 leerlingen, ideaal om samen te werken. Als leerling leer je zo met verschillende soorten leermiddelen omgaan. Je ontdekt ook zelf je leerstijl: leer ik beter uit mijn handboek, noteer ik beter op papier of op de computer?

Onze leerlingen hangen niet vast aan één vorm van hardware of aan een specifiek  softwarepakket. We leren ze flexibel omgaan met verschillende vormen ervan. Hierdoor verloopt het inzetten van technologie bij het oplossen van problemen of het beantwoorden van onderzoeksvragen efficiënter én effectiever. Flexibiliteit is een belangrijke competentie in de 21ste eeuw.

Mediawijsheid

We bereiden onze leerlingen voor op en leren ze functioneren in een maatschappij waar (sociale) media alomtegenwoordig zijn. We brengen onze leerlingen etiquette, waarden en normen bij omtrent het gebruik van digitale (sociale) media. We besteden hierbij graag aandacht aan het sociale aspect (pesten, sexting enz.). We leren hen op een positieve manier omgaan met media en wijzen hen op de mogelijke gevaren ervan.

Computationeel denken

Computationeel denken (of robot-denken) is een manier om eenvoudige of ingewikkelde problemen in stappen op te lossen. Problemen logisch en algoritmisch kunnen oplossen én weten hoe een computer of robot ‘denkt’ is belangrijk voor ICT-inzicht.