ICT in de klas

We kiezen bewust voor diverse vormen van technologie in de 1ste graad en een eigen laptop vanaf het 3de jaar. We zetten in op mediawijsheid, om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen.

De flexibele wereld van morgen vandaag al in jouw klas

1ste graad

In de 1ste graad kiezen we bewust voor diverse vormen van technologie. iPads en laptops waarmee je in de klas kan werken staan ter jullie beschikking. Ze worden ingezet in alle vakken. Als leerling leer je zo met verschillende soorten leermiddelen omgaan. Je ontdekt ook zelf je leerstijl: leer ik beter uit mijn handboek, noteer ik beter op papier of op de computer?

2de en 3de graad: laptopproject

Vanaf schooljaar 2021-2022 komen onze leerlingen in het 3de jaar met hun eigen laptop naar school. In de nieuwe leerplannen zit geïntegreerd en competentiegericht ICT-onderwijs nog sterker verweven. Zo kan er nog meer gewerkt worden aan mediawijsheid en digitale geletterdheid. De laptop is hiervoor een geschikt leermiddel.

Leerlingen zullen éénzelfde toestel kunnen blijven gebruiken gedurende 4 jaar; zo volstaat de aankoop van 1 laptop.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen i.v.m. dit laptopproject.

Veelgestelde vragen

 • Vervangt deze laptop alle boeken en cursussen?

  Nee, elke leraar heeft de autonomie om te kiezen voor het beste pedagogische leermiddel. Wij trekken voluit de kaart van “blended learning”. Dit betekent dat we altijd kiezen voor het pedagogisch en didactisch beste leermiddel. We proberen om waar mogelijk met goedkopere digitale alternatieven te werken. Sommige leerboeken, werkboeken en andere leermiddelen zal je niet meer moeten kopen. Denk hierbij aan een atlas, woordenboeken, bijbel, grafisch rekenmachine enz.

  Het betekent niet dat alle cursussen en handboeken zullen wegvallen. Sommige zal je nog wel moeten kopen of huren. Cursussen die de school of leraar zelf maakt, kunnen we gratis digitaal ter beschikking stellen. Het laptopproject heeft niet de bedoeling om alle klassieke leermiddelen te vervangen.

 • Wordt de laptop elk lesuur gebruikt?

  Nee, we gebruiken de laptop als dit het leerproces verrijkt en als het bijdraagt aan het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit hoeft niet altijd of elk lesuur te zijn. We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd.

 • Mag ik een eigen laptop meebrengen?

  Ja, dat mag. Ouders die recent een laptop hebben aangekocht, hoeven niet verplicht een toestel van de school aan te kopen. We willen ouders niet nodeloos op kosten jagen en dragen op die manier bij aan een duurzame samenleving. Je eigen laptop dient wel te voldoen aan een aantal minimumvereisten zodat je vlot kan meevolgen in alle lessen. Een verzekering en onderhoudscontract kan door de school niet voorzien worden, daar kan je eventueel wel zelf voor zorgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed werkende laptop.

 • Indien ik een eigen laptop meebreng, aan welke voorwaarden moet deze voldoen?
  • Batterijduur minstens 4 uur
  • CPU: gelijkwaardig aan Intel i3 van de 2e gen. Mag ook van een andere fabrikant zijn.
  • Werkgeheugen: minstens 4GB
  • Schermafmeting: minstens 12,5 inch en maximaal 15,6 inch
  • Resolutie: minimaal HD 720p
  • Aanbevolen besturingssysteem: Windows 10. Mac: versie die O365 apps ondersteunt.
  • Wifi: minstens ondersteuning voor N-standaard
  • Opstarttijd: max. 5 minuten tijdspanne vanaf opstart tot werken tot bezig met werken.
  • Werkbaarheid: O365 desktop apps zijn responsief
  • Leerling beschikt over installatierechten op het toestel
  • Beveiliging: minstens wachtwoordbeveiliging
  • Illegale software is niet toegelaten
  • Anti-virus: Up-to-date antivirus client of Windows Defender
  • Browsers: mintens Google Chrome of Edge (laatste versie). Firefox en safari zijn ook toegestaan.

  Twijfel je of je toestel voldoet aan de voorwaarden? Neem contact op met de ICT dienst van onze school: ict@collegehagelstein.be.

 • Indien ik een eigen laptop meebreng, welke ondersteuning voorziet de school?

  De school biedt hulp aan bij:

  • het connecteren met het WiFi-netwerk op school.
  • het instellen van Office 365 (Apps, One drive, outlook). Elke leerling beschikt kosteloos over een Office 365 licentie tijdens de schoolloopbaan.

  De school kan niet voorzien in:

  • reparaties aan het toestel (hardware/software).
  • de verzekering voor diefstal en/of schade.
  • Een vervangtoestel als je eigen laptop stuk is.
 • Ben ik verplicht om mee in te stappen in dit laptopproject?

  Ja, alle leerlingen uit het derde jaar zijn hiertoe verplicht. Het gebruik van de laptops maakt deel uit van ons pedagogisch project. Dit betekent dat elke leerling over een laptop dient te beschikken, een eigen toestel of een toestel aangekocht via Signpost.

 • Investeert de school dan zelf nog in extra laptops, iPads en andere digitale leermiddelen?

  Ja, onze school blijft investeren in laptops en iPads voor de leerjaren die niet aan het laptopproject deelnemen zoals bijvoorbeeld de 1ste graad. Daarnaast zal blijvend geïnvesteerd worden in de uitbreiding van onze ICT-infrastructuur zoals het WIFI-netwerk, digitale schermen, projectiemogelijkheden…

 • Kan ik de voorgestelde laptop elders goedkoper vinden?

  Nee, de prijs is concurrentieel door het contract dat onze scholengroep VZW KITOS kon afsluiten met Signpost. De gekozen laptop is een business-toestel met specifieke kenmerken zoals een robuuste behuizing én geschikt voor intensief gebruik. In de prijs zit ook een laptophoes, een uitgebreide service, verzekering en garantie, ook op de batterij. Een dergelijk pakket vind je niet in de winkel.

 • Waarom kiezen jullie voor laptops en niet voor iPads?

  Laptops hebben meer didactische mogelijkheden dan iPads en er kunnen meer programma’s op worden geïnstalleerd. Laptops beschikken ook standaard over een klavier, een groter scherm en verschillende aansluitingen. Een laptop biedt meer verwerkingsmogelijkheden dan een iPad. Het prijsverschil tussen de laptop die de school aanbiedt en een iPad met dezelfde mogelijkheden is zeer klein en niet in verhouding met de meerwaarde die de laptop biedt.

 • Hoe kan ik het toestel bestellen en betalen?

  In de loop van het derde trimester zal de webshop online komen waarop je de toestellen kan kopen of huren. Je koopt of huurt niet via de school zelf, maar via Signpost (aankoop) of Leermiddel bvba (huurkoop).

 • Hoe verloopt de betaling via huuraankoop?

  De betaling van het maandelijkse huurbedrag dient verplicht via domiciliëring (tussen jezelf en Leermiddel bvba) verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. Je loopt geen enkel risico. Leermiddel bvba houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst.

 • Wat gebeurt er bij achterstallige betalingen?

  Wanneer je kiest voor een aankoop waarbij je de laptop in één keer betaalt, zal de firma

  Signpost bvba het toestel pas leveren als de volledige aankoopprijs betaald is.

  Wanneer je kiest voor een huurkoopovereenkomst en je niet tijdig betaalt, heeft de firma Leermiddel bvba het recht om de service op te schorten. Leermiddel bvba mag bovendien de openstaande schuld compenseren met de huurwaarborg zoals omschreven in artikel 3 van de huurovereenkomst. Leermiddel bvba mag de schuld ook invorderen langs gerechtelijke weg en kan daarnaast ook andere sancties opleggen zoals het (tijdelijk) onbruikbaar maken van de account van de desbetreffende laptop, het terugeisen van de laptop, adapter, beschermhoes enz. Je ontvangt een aanmaning per aangetekende brief na achterstand van één maand huurgeld. Leermiddel bvba rekent dan ook een administratieve kost aan van 10 euro.

 • Wat valt er onder de garantie?

  In de totaalprijs zit een vierjarige “next business day on site garantie” inbegrepen. Dit betekent dat, gedurende 4 jaar (na de aankoop of tijdens de huuraankoop) de werkdag volgend op de melding van het probleem een technieker ter plaatse komt om een herstelling uit te voeren (op school of bij de leerling thuis tijdens schoolvakanties). In de praktijk betekent dit dat het probleem, indien het onder de garantie valt, binnen de 2 dagen is opgelost. Tijdens de duur van de herstelling krijgt de leerling een vervangtoestel ter beschikking. De leerling beschikt dus op elk moment over een toestel. Tijdens vakantieperiodes verwittigen de ouders rechtstreeks de leverancier en wordt de herstelling aan huis gedaan.

  Batterijen die minder dan 70% van hun normale prestaties leveren, worden gedurende de garantieperiode van 4 jaar gratis vervangen.

  Defecten buiten de garantie worden aan maximaal € 39 hersteld (franchise).

 • Wat is het verschil tussen een defect binnen of buiten de garantie?
  • Een defect binnen de garantie betekent schade die is opgetreden als gevolg van normaal gebruik van de laptop en schade die dus niet kan worden toegeschreven aan externe factoren.
  • Een defect buiten de garantie is de zogeheten ‘accidental damage’. Dit is schade als gevolg van externe factoren zoals bijvoorbeeld een val, vochtschade, vandalisme ….
 • Kan ik na 4 jaar de garantie verlengen?

  Ja, mits een maandelijkse kost van € 8.

  Deze verlengde garantie omvat onderstaande dienstverlening:

  • Maximale herstelkost (accidental damage) van € 39 wordt verlengd.
  • Volgende dag herstelling op school (of thuis tijdens schoolvakanties) wordt verlengd met recht op vervangtoestel.
  • Batterijgarantie wordt verlengd.
  • Kostprijs van € 39 in geval van diefstal (met sporen van braak of onder bedreiging en niet op de school) blijft behouden.

  De mogelijkheid tot garantieverlening is van toepassing voor elke laptop, zowel aangekocht met directe als met gespreide betaling.

  Als je de laptop langer dan 4 jaar op school blijft gebruiken, adviseren we de garantie te verlengen. Zo kan je blijven rekenen op de herstelservice en heb je nog steeds recht op een vervangtoestel.

 • Wat als mijn laptop stuk is of niet goed meer werkt?

  Je meldt dit aan de laptopbalie op het secretariaat. Ze helpen je zo snel mogelijk verder en voorzien een vervangtoestel indien nodig. Dit kan enkel als de laptop werd aangekocht via Signpost en de garantie nog geldig is.

 • Wat als mijn laptop wordt gestolen?

  Het toestel is verzekerd tegen diefstal, met een franchise van € 39 die je zelf nog zal moeten betalen. Voorwaarde is dat de diefstal buiten de school heeft plaatsgevonden én dat er een Proces Verbaal van de politie kan voorgelegd worden (diefstal met braaksporen of onder bedreiging). Diefstal op school wordt dus niet gedekt, ook niet als bijvoorbeeld je locker werd opengebroken.

 • Mag ik mijn laptop in mijn locker laten zitten?

  Je neemt je laptop elke dag mee naar huis. We veronderstellen immers dat je de laptop nodig hebt voor je huiswerk. Bovendien dien je de laptop elke avond op te laden voor de volgende schooldag, en dat kan niet in je locker.

 • Ik verander van school, kan ik mijn laptop dan meenemen naar een andere KITOS-school?

  Ja, indien je een laptop aankocht via Signpost, kan je je laptop ook gebruik in Ursulinen Mechelen, ColomaPLUS in Mechelen en het Sint-Norbertusinstituut in Duffel. De huurkoop, de garantievoorwaarden, het servicecontract en de verzekering blijven gelden. Signpost zal de aanpassingen in de instellingen uitvoeren nadat je je hebt aangemeld op de laptopbalie van je nieuwe school.

  Als je een zwaarder toestel zou nodig hebben, omdat de richting dit vereist, dan kan je je toestel upgraden en uitbreiden met RAM en SSD. Je betaalt deze upgrade in 1 keer aan Signpost, ook als je toestel in huurkoop zit. Heb je een ander toestel nodig (omdat de richting dit vereist), dan bekijkt de laptopbalie van de nieuwe school dit met Signpost.

 • Wat als ik vanuit een andere school met een Signpost-laptop naar een KITOS-school wil overstappen?

  Je laptop zal aan de minimumvereisten van de huidige koop- of huurlaptops op onze school moeten voldoen. Onze ICT-medewerkerskunnen je meer info geven en samen met jou bekijken of je je laptop nog kan gebruiken op onze school. Je kan hiervoor contact opnemen via ict@collegehagelstein.be.

 • Als je een laptop aanschaft via huurkoop, betaal je dan meer dan via directe aankoop?

  Ja. Je betaalt 46,90 euro méér als je kiest voor een gespreide betaling. Het bedrag is hoger omdat je gebruik maakt van een afbetalingsplan.

  Totale prijs bij directe aankoop = 535,00 euro

  Totale prijs bij huurkoop = 581,90 euro = (12,65 euro * 40 maanden) + 75,90 euro huurwaarborg. De huurwaarborg wordt betaald bij de start van de overeenkomst en wordt verrekend bij de laatste 6 maanden van de afbetaling.

 • Wat als ik van school verander?
  • Als je een laptop in 1 keer hebt aangekocht, dan blijft het toestel van jou. Je hebt nog steeds recht op de resterende garantie (herstelling bij de leerling thuis) en verzekering.
  • Als je het toestel hebt aangekocht via huurkoop, dan zijn er een aantal mogelijkheden:
   • Je verandert naar een andere KITOS-school. Je kan de huuraankoop verderzetten volgens de huidige voorwaarden. Je meldt de overstap aan de laptopbalie van beide scholen.
   • Je verandert naar een andere school:
    • Je kan het toestel teruggeven, mits het betalen van een vergoeding.
  Termijn van opzeg Prijs verbrekingsvergoeding
  In de eerste 12 maanden € 100
  Van de 13de tot en met de 24ste maand € 75
  Van de 25ste tot en met de 46ste maand € 50

   

  Je kan het toestel houden. Je moet dan de resterende volledige huurprijs in 1 keer betalen. Je hebt nog steeds recht op de resterende garantie (herstelling bij de leerling thuis) en verzekering.

 • Moet ik na een aantal schooljaren verplicht een nieuw toestel aankopen?

  Nee, je koopt een laptop aan in het 3de jaar en gebruikt deze tot en met het 6de jaar.

 • Wat als ik later in het schooljaar start op College Hagelstein?

  Je kan op elk ogenblik in het schooljaar een laptop aankopen via de webshop van Signpost. Je kan ook je eigen laptop meebrengen als die voldoet aan de minimumvereisten.

 • Kan ik een laptop aankopen als ik niet in het 3de jaar zit?

  Ja, elke leerling van onze school kan op elk ogenblik in het schooljaar een laptop aankopen via de webshop van Signpost aan dezelfde prijs en met dezelfde voorwaarden.

  We geven bij de levering van de toestellen wel voorrang aan de leerlingen van het derde jaar, omdat zij verplicht de toestellen op school gaan gebruiken van bij de start van het schooljaar.

 • Welke software staat er op de laptop?

  Windows 10 en Office 365 staan op elke laptop geïnstalleerd bij levering. Verder zal het basispakket geïnstalleerd zijn dat de school didactisch vereist. Ook de nodige antivirussoftware zit mee in het pakket.

 • Kan ik zelf eigen software op de laptop plaatsen?

  Ja, elke gebruiker krijgt de nodige beheerrechten om eigen legale software op het toestel te plaatsen en instellingen aan te passen.

 • Wie is de beheerder van de laptops?

  De school beheert het toestel van de leerling zolang deze ingeschreven is op onze school. Bij de eerste installatie wordt de laptop gebruiksklaar gemaakt voor de leerling. Alle toestellen worden in een centraal beheerssysteem ingebracht. Via het schoolbeheer kan de school updates installeren, de toestellen opnieuw configureren of herinstalleren bij problemen.

 • Waar bewaar ik mijn bestanden en hoe verloopt de back-up?

  Om te vermijden dat je bestanden verloren gaan bij een defect aan de laptop, bewaar je je bestanden via Onedrive die automatisch zorgt voor back-ups. We leren leerlingen werken met Onedrive.

 • Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien voor alle laptops?

  Nee, leerlingen laden hun laptop thuis op. De toestellen beschikken over een batterij die een hele schooldag meegaat. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen opgeladen worden of dat de school oplaadpunten voorziet.

 • Kan de laptop gebruikt worden bij toetsen of examens?

  Ja, als de vakleraar of de school dit zo beslist.

 • Waar kan ik mijn laptop bewaren tijdens pauzes of de les L.O.?

  Je kan een locker huren om je laptop in op te bergen.

 • Hoe vervoer ik mijn laptop?

  Je gebruikt altijd de bijgeleverde laptophoes en vervoert de laptop in een stevige schooltas of rugzak. Draag goed zorg voor je laptop.